LV RU    
 
    


Galvenā lapa
Par mums
Jaunumi
Attīstības studija 1-3 gadi
Macību studija 3-5 gadi
Skolas sagatavošanas grupa
Latviešu valoda
Angļu valoda
Fotogalerija 1
Fotogalerija 2
Svētki mazajiem
Pirāti un princeses
Burvīgā ola
Papagailis Brīnumzemē
Izlaidums
Kontakti

 

    

     
 
     

Nodarbību saraksts: 2 stundas x 2 reizes nedēļā.

Programma sagatvo bērnu mācībām skolā, saskarsmei ar kolektīvu, paplašina redzesloku un dot visas nepieciešamās zināšanas un iemaņas.

Nodarbības skolas sagatavošanas grupās ir vērstas uz rakstīšanas un pareizrakstības pamatu apgūšanu, rokas sagatavošanu rakstīšanai, lasīšanas apgūšanu un runas attīstīšanu.

Galvenokārt uzmanība tiek vērsta uz bērnu fonemātiskās dzirdes un fonemātiskās uztveres attīstīšanu. Mācību procesā formulējās prasme analizēt vārdu sastāvdaļu, t.i. atšķirt un izdalīt vārda skaņas, noteikt to secību un skaņu daudzumu, kvalitātīvi novērtēt katru skaņu. Bērni iepazīstās ar akcentu (uzsvaru) un tā fiksāciju, ar jēdzienu teikumu un ar prasmi to analizēt, kā arī apgūst zilbju nepārtraukto lasīšanas prasmi, kas nodrošina pareizo lasīšanu.

Matemātikas jēdziens tiek apgūts ar priekšmetu salīdzināšanas palīdzību, kas tiek pavadīts ar vārdu savienojumiem (stāstot), kā arī vienādību un nevienādību sastādīšanu ar zīmju simbolu izmantošanu.

Bērni saņem stabilas skaitīšanas iemaņas, saņem priekšstatu par desmitnieku, kā par skaitīšanas vienību. Bērni iepazīstās ar salikšanas (summas) un atņemšanas procesiem, mācās risināt un sastādīt vingrinājumus. Programmā ir ievads ģeometrijas pasaulē (iepazīšanās ar punktu, līniju, nogriezni, staru, ar garuma vienību – ar centrimetru, lineālu un tā nozīmi, figūru sastādīšanu no daļam un figūru dalīšana, figūru konstruēšanu no kociņiem u.t.t.). Programma ir iekļauts orientēšanas attīstība telpā un rūtiņpapīrā, iepazīšanās ar pulksteni un vingrinājumiem noteiktajā laikā.

        Nodarbībās turpinās arī izzināšanas procesu attīstīšana (uztvere, uzmanība, atmiņa, domāšana), radošo iespēju un iztēles attīstība, kā arī telpas domāšana spēļu un saskarsmes laikā.

          Programmas uzdevumi bērni skolas sagatavošanai: izzināšanas intereses attīstīšana, vēlme uzzināt jaunu; logikas attīstīšana – analīze, sintēze, salīdzināšana, apkopošana, klasifikācija;  fantāzijas un daiļrades attīstīšana; runas attīstīšana – māka izklāstīt savas domas, veidot vienkāršākos secinājumus; atmiņas un uzmanības attīstīšana; spēja atrast kopīgo valodu ar sava vecuma bērniem un pieaugušiem;  formulēt pozitīvo pašnovērtējumu.